Daňový balíček dorazil do Senátu

Po prvním seznámení se z jeho obsahem konstatuji, že tento nástroj musí v horní komoře Parlamentu České republiky doznat zásadních změn.

Budu se o to ze všech sil snažit i když je zřejmé, že bude obtížné najít kompromis mezi zájmem posílit příjmy všech skupin obyvatelstva a snahou zmírnit bolestivé krácení rozpočtů obcí,
které by původní znění přineslo.
Nesmíme zapomínat, že na bedra obcí je kladeno mnoho a stále více povinností. Pokud je zbavíme části příjmu, bude to mít citelný dopad nejen na jejich fungování, ale také nepřímo na občany. Zhorší se servis, budou mít méně prostředků na údržbu infrastruktury, na základní školy. Jako senátor, a po 30 let také starosta malé obce, to
nemohu dopustit.
V žádném případě nemohu souhlasit se zrušením superhrubé mzdy a současným navýšením slevy na poplatníka na 34 125,- Kč ročně. Ani ve snaze posílit peněženku občana a podpořit jeho koupěschopnost nemůžeme jednat odtrženě od ekonomických reálií. Musíme dbát na stabilitu důchodového, zdravotního a daňového systému, jinak to bude mít v budoucnu tragický dopad na další pokolení.