Aktuality

section-3bcd756

Prodloužení těžby v OKD? ANO!!!

Vždy jsem zdůrazňoval, že bezhlavý útlum šachet na Karvinsku není dobrý a mělo by se zde těžit co nejdéle. Návštěva pana premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu Karla Havlíčka ve Stonavě ve čtvrtek 15. července dává naději, že se zde bude černé zlato dobývat ještě déle, než jsme doufali. Opakuji, že Důl ČSM má dostatek uhlí ještě do roku 2030 a byla by chyba je zasypat. More…

Za lumpárny má být postih pro každého

Do Senátu míří z Poslanecké sněmovny novela zákona, která má umožnit obcím strhávat z dávek nezaplacené pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Stejně tak v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku dětí. More…

Rád Vás potkávám

Můj každotýdenní program to jsou nejen politická jednání a schůze v horní sněmovně Parlamentu. Jsou to i četná setkání s Vámi, s občany, protože rád slyším podněty přímo od Vás. Jsou to velmi příjemné chvíle. More…

Jsme tu rádi, děkujeme, znělo

Ve čtvrtek 27.5.2021 jsem se zúčastnil slavnostního předání Domova se zvláštním režimem v Karviné, kde pracuje řada zaměstnanců z mé rodné Stonavy. Někdy se zde ocitnou i naši občané, jejichž zdravotní stav je velmi vážný. More…

Vítám studentský projekt, která připomene starou Orlovou, jaká již není

Mám radost, že se mladí lidé zajímají o své město a jeho historii. Oceňuji, že vedení Orlové podpořilo studenty v rámci Participativního rozpočtu a vložilo peníze do realizace této stezky. Již se těším, jak si ji s rodinou projdu a připomenu si místa, které si pamatuji z dětství, z mládí i z dob práce v černouhelném hornictví. Děkuji, Orlovští za Vaši snahu.

More…