Povedlo se

section-2e0111f

Před rokem 1989 byla Stonava, jako zdevastovaná a poddolovaná obec, určena k definitivní likvidaci. Podařilo se mi tento plán prolomit a současně obnovit důvěru občanů ve smysluplnost života ve Stonavě. Za velmi podstatné považuji také obnovení spolkové činnosti tradičních organizací, obnovení školství (znovuotevření ZŠ a MŠ, otevření ZÚŠ), sportu, rozvoj kulturního a společenského života, realizaci nové bytové zástavby, péči o seniory a mladé, rekultivaci krajiny, atd.

Za svůj největší úspěch tedy považuji změnu vývoje Stonavy z její totální likvidace až k dnešní prosperitě.

section-889e563

V období 1990-2020

V pozici starosty

Změna vývoje Stonavy z její totální likvidace na prosperitu.
Vítězství v soutěži „Obec roku MSK 2000“
Uzavření smlouvy o koexistenci obce s důlními podniky. Pomoc občanům při vymáhání škod z důlní činnosti .

V období 2000-2006

V pozici senátora

Spravedlivé výkupy domů poškozených těžbou, více peněz z uhlí zůstává doma a neputuje do Prahy
Rozšíření poskytování služeb občanům strádajících bydlením na poddolovaném území
Havířovští lékaři mohou dále poskytovat služby pacientům
Zasloužená odměna za léta těžké dřiny
Otevřen nový hraniční přechod Petroviče-Skrbeňsko
Zachování vlakové zastávky Karviná-Darkov