Den: 27. 2. 2024

Těšínský kvítek na památku

Během znovuvysvěcení kostela stonavského sboru Církve evangelické augsburského vyznání jsem pastorovi, a jeho prostřednictvím celému sboru, věnoval na památku dokončení generální rekonstrukce svatostánku jemný těšínský kvítek ze stříbrného filigránu.

More…