Dětmarovice mají nový moderní domov pro seniory

Stav sociálních zařízení na Karvinsku mi vždy ležel na srdci. Jsem rád, že to stejně vnímá vedení Moravskoslezského kraje, které soustavně investuje do modernizace zařízení pro seniory. Velmi důležitou roli v této oblasti hrají i samosprávy.

Chtěl bych tímto dnes vyzdvihnout obec Dětmarovice a pana starostu Ladislava Rosmana, kterému se podařilo získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí a také finanční podporu Moravskoslezského kraje.

V obci Dětmarovice nově vyrostl moderní domov pro seniory, kde se klade důraz na udržení domáckého komunitního prostředí. Velmi mě těší, že naši senioři, kteří se již nedovedou o sebe postarat, mohou trávit podzim života ve své rodné obci.

Zařízení zůstává v majetku obce, ta její provozování svěří Charitě Bohumín, což také považuji za velmi dobré řešení. Takové organizace, jako Charita nebo Diakonie mají největší zkušeností s provozováním tohoto typu služeb a zařízení.

Budoucím uživatelům Domova seniorů Pod kaplí přeji, ať se jim v domově Pod kaplí líbí, personálu pak co nejlepší pracovní podmínky.

 

Ondřej Feber, senátor za obvod Karviná