Dohoda s OKD přinese obci peníze i možnost prolomit stavební uzávěry

Vedení Stonavy uzavřelo se společností OKD novou Dohodu upravující těžbu v posledním funkčním dole v revíru. Díky tomu získá malá obec kompenzace ve výši 13 milionů korun a uvolní se jí pozemky, kde byla dříve stavební uzávěra. Ve hře je i nová průmyslová zóna pro Karvinsko.

Plánovaná těžba se již nedotkne zastavěných oblastí. Co je pro rozvoj obce velmi důležité – dohoda zahrnuje i polomení stávajících stavebních uzávěr v některých lokalitách. Díky tomu se nám do budoucna otevírají nové možnosti přípravy dalších území pro zájemce o výstavbu rodinných domků, například v části Nový svět. To zapracujeme do nového územního plánu, čekáme pouze na vhodný dotační titul. Také již počítáme s výstavbou inženýrských sítí v části Dolany, naproti základní školy,“ říká starosta Stonavy a současně senátor za Karvinsko Ondřej Feber.

Dodal, že obě strany dohody přihlédly ke skutečnosti, že na Karvinsku zůstal jediný funkční důl – ČSM, proto obě zmírnily své původní požadavky. Součásti Dohody je souhlas obce s těžbou uhlí a doprovodných jevů, OKD se zavázalo vyplatit obci kompenzace a hradit důlní škody a náklady na sanaci území.

Obec Stonava podle Febra použije kompenzace na programy pro občany v oblasti zdravotnictví, sociální a dále ozdravné pobyty pro děti. Feber také deklaroval podporu vybudování průmyslové zóny na území Stonavy. „Již se objevili zájemci o jeden z důlních areálů, kteří by zde chtěli provozovat lehkou průmyslovou výrobu. O osud území se budu zajímat i jako senátor. Na jedné straně stojíme o nová pracovní místa pro lidi na Karvinsku, nejlépe o výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Na druhé straně si nechceme do regionu pustit podnikání, které by ohrozilo i tak křehkou ekologickou situaci,“ doplnil Feber.