Hlavní témata pro obvod Karviná

Nový rok, to jsou nová předsevzetí, důležité výzvy a stěžejní témata, kterým bych se rád věnoval nejen v nadcházejícím roce 2021. Rád bych Vás s nimi postupně seznámil a podrobněji je popsal.

Již ve čtvrtek 14. ledna 2021 se zúčastním na osobní pozvání profesora Jiřího Drahoše kulatého stolu pořádaného senátním výborem VVVK k petici za zmírnění podmínek získání hornického důchodu a snížení věkové hranice pro jeho získání.

V černouhelném hornictví a v návazných profesích pracují na Karvinsku tisíce lidí. Plánovaný rychlý útlum těžby je nemůže nechat bez další profesní perspektivy. Zajištění budoucnosti těchto lidí a jejich rodin je pro mě prioritou, které se budu ze všech sil věnovat.

Budou to však i další důležitá témata, se kterými Vás budu postupně seznamovat a informovat Vás o vývoji.

Dnes bych Vám všem rád popřál úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví a mnoho osobních i profesních úspěchů.