Karvinsko získalo důležité zastoupení v podvýboru

Senátor za Karvinsko Ondřej Feber byl zvolen místopředsedou Podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu Parlamentu ČR.

„V situaci očekávaných historických změn v těžkém průmyslu a jeho transformace na lehký průmysl s větší přidanou hodnotou, s dalšími změnami v energetickém sektoru to vidím jako velmi důležité. Tento podvýbor se zaměřuje především na energetiku, dopravu, ale také částečně na průmysl, digitální sektor, obchod, spoje, ochranu hospodářské soutěže. Projednáme a budeme připomínkovat veškeré nové zákony nebo novelizace, které se budou týkat těchto důležitých oblastí,“ uved senátor Ing. Ondřej Feber.

Podvýbor spadá pod gesci senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.