Nejen důchody, ale i státní pobídky pro Karvinsko, navrhuje senátor Feber

V Senátu se minulý týden projednávala petice za další snižování věkové hranice odchodu do důchodu pro horníky. Senátor za Karvinsko Ondřej Feber, který se kulatého stolu zúčastnil, je přesvědčen, že tato řešení jsou pouze jedním z mnoha nutných kroků, které bude muset stát podniknout pro udržení sociálního smíru na Karvinsku.

Tento návrh bohužel řeší pouze nepatrný počet případů, kdy zaměstnanci se stálým pracovištěm pod zemí přijdou o práci v důsledku rozhodnutí o útlumu těžby. Podle údajů OKD se zmírnění počtu směn na 2500 týká cca 218 horníků, kteří by tak měli nárok na hornický důchod a zhruba 211 horníků, kteří by mohli jít do důchodu dříve. Návrh přitom nepamatuje na násobně vyšší počet agenturních zaměstnanců, které plánovaný útlum uvede do materiální nejistoty,“ uvedl Feber, který reprezentuje volební obvod 75, kde fungují poslední černouhelné doly v republice. Sám na šachtách mnoho let pracoval, mimo jiné jako důlní záchranář.

Projednávaná petice žádá snížení věkové hranice pro odchod do důchodu na 53 let a zmenšení limitu odfáraných směn z původních 3 300 na 2 500. Naštěstí se podle Febra debata ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který řídí profesor Jiří Drahoš, posunula ke komplexnímu řešení této problematiky také pro další skupiny mladších horníků.

Zástupci MPSV přijali náměty z veřejného slyšení. „Řešení formou příkazem ministryně na odstranění tvrdosti zákona vidím jako nejrychlejší a nejefektivnější, navíc v minulosti se už ve vztahu k důlním profesím úspěšně praktikovalo. Tento návrh má moji podporu,“ doplnil Ondřej Feber.

Opět jsem zdůraznil přesvědčení, že Karvinsko potřebuje alokovat státní peníze do staveb, především silnic, jak je to nyní s obchvatem Karviné. Města a obce mají v šuplících projekty, jejichž realizace by pomohla nejen řešit tíživou situaci v dopravě a životním prostředí, ale nabídla by možnost uplatnění uvolněným horníkům. Zaměstnanci dolů mají zručné ruce, umí pracovat se strojním zařízením, ale kancelářské práce jsou jim vzdáleny,“ uzavřel senátor za Karvinsko.