Novela stavebního zákona bohužel vzdálí úřad lidem

Poslanecká sněmovna přehlasovala novelu stavebního zákona, kterou jsme v Senátu vetovali hlasy všech přítomných. Také já jsem zvedl ruku za zamítnutím a dovolím si zde shrnout důvody, které mě k tomu vedly.

Novela počítá s rušením obecních stavebních úřadů. Přináší tedy další faktické znepřístupnění státní správy, její další oddálení od obyvatel mimo velká města. Přesun stavebních úřadů pod stát povede k oslabení obcí v procesu řízení územního rozvoje.

Řešení nepřináší zjednodušení. Naopak, lidé budou zatěžkáni povinnosti si obíhat veškeré úřady pro získání potřebných razítek. Dokonce o kácení stromů na území dané obce bude rozhodovat úředník desítky kilometrů daleko.

Dále mi vadí nákladnost řešení, které nahrazuje dosavadní, zavedenou praxi. Stát bude muset od základů budovat novou síť státní stavební správy. Stavební úřady budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány centrálně, jako třeba finanční správa.

Postupně se vracíme k systému oddělené státní správy, stačilo by reaktivovat okresní úřady, které jsme násilně zrušili po roce 2000 a bylo by to rozhodně lepší.
Lidé, kteří v daném území žijí a mají morální právo rozhodovat o jeho využívání toto právo prakticky tratí a o území bude rozhodovat úředník od stolu, který k tomu nemá žádný vztah, nemluvě už o citovém.

Ing. Ondřej Feber, senátor