Novelu pandemického zákona nepodpořím

Přestože žijeme ve velmi složité době, tak nemůžeme zapomínat na základní principy právního státu. Poučme se z historie a nepodlehněme rychlým a neopodstatněným řešením.

Stejně jako mnoho právníků zabývajících se ústavou i já mám pochybnosti především ve vztahu k rozšíření okruhu, kdo všechno a jak by mohl nově omezit práva občanů. Dále mé obavy vzbuzuje skutečnost, že návrh novely nepočítá s časovým ohraničením těchto nástrojů.

Jako senátor tedy vyslyším stovky dopisů, kterými se na mě obracíte s prosbou, abych nezvedl ruku pro novelu pandemického zákona.