Obecní zpravodaje jsou studnou vědomostí

Sleduji již nějakou dobu práci knihovnic a knihovníků z Parlamentní knihovny. Musím ocenit jejich rozsáhlé znalosti i zápal pro věc, stejně jako odborné semináře, které pořádají.

Tento týden jsem navštívil Čítárnu periodik v Parlamentní knihovně a průvodkyni mi byla paní Ivona Kasalická. Představila mi nejen rozsáhlé sbírky, pečlivý monitoring českých médií, ale také nabídku radničních periodik z celé ČR. Shodli jsme se, že se obecní zpravodaje stále zlepšují po stránce obsahové i grafické.

Využil jsem nabídky paní Kasalické a rád budu prostřednictvím Parlamentní knihovny odebírat všechny tiskoviny z „karvinského“ obvodu č. 75, abych měl se svým týmem ještě větší přehled o tom, co se v obcích děje. V našem obvodu vychází tato radniční periodika:

 

Albrechtice Albrechtické listy
Horní Suchá Informátor obce Horní Suchá
Karviná Karvinský zpravodaj
Těrlicko Listy Těrlicka
Doubrava Obecní zpravodaj Doubrava
Orlová Orlovské noviny: čtrnáctideník občanů města Orlové
Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada, Prstná Petrovický zpravodaj