Pravicová vláda trestá pracující

Vidím nutnost šetření státu, ale také jsme přesvědčen, že stát by měl více šetřit na sobě samém. Také mi chybí opatření v oblasti sociálních dávek. Jsou příliš velkorysé a umožňují nepracovat a pohodlně žít, i když firmy těžko shánějí zaměstnance.
Důsledky vládních škrtů dopadnou především na pracující. Vláda, která se prezentuje jako pravicová, jim chce sebrat daňové úlevy a slevy, třeba na předškoláka nebo studující dítě, naopak zvyšuje daně a povinné odvody. I živnostníkům a rodinám, které údajně stojí ve středu jejich zájmu! Postihne i dělnický stav. Znovuzavedení nemocenského
pojištění zaměstnanců zhorší situaci u profesí s nízkými příjmy.
Všechny, kteří si postavili a udržují dům nebo byt (a tím již mnohokrát odvedli různé daně, třeba za stavební materiál a práce), vláda potrestá zdvojnásobením daně. Navíc, daň z nemovitosti nepůjde samosprávám, které se starají o infrastrukturu v katastru, ale
nesystémově státu.

Vláda chce tahat maximum z těch, kdo makají a mají ještě z čeho státu dávat. Přísloví říká, že je třeba bít toho koně, který táhne. Ten, který netáhne, nepotáhne, i když bude bit. Jen, aby
ti tahouni měli vůbec nějaké prostředky na rozvoj firem a živnosti a na placení daní.  Jinak pozavírají firmy a živnosti a půjdou na pracák.

To vše je podle mě nedomyšlené.