Ve prospěch karvinska budu prosazovat

section-842b0a9
Kroky bránící vysídlování regionu

Chci na karvinsku vylepšit místo pro život.

Snížení spotřeby fosilních paliv v energetice

Chci se zapojit do koncepčního řešení nahrazení uhlí v energetice a zlepšit kvalitu ovzduší.

section-f03a2c1
Náhrady důlních škod

Chci prosadit důstojné odškodnění za léta důlní činnosti.

Zlepšení stavu v oblasti recyklace odpadů

Odpady jsou problémem blízké budoucnosti a nechci z karvinska velkou skládku.