Rád Vás potkávám

Můj každotýdenní program to jsou nejen politická jednání a schůze v horní sněmovně Parlamentu. Jsou to i četná setkání s Vámi, s občany, protože rád slyším podněty přímo od Vás. Jsou to velmi příjemné chvíle.

Že vy jste pan Feber, vás si ještě pamatuji z OKD,“ volal na mě jeden pán naposledy v Karviné. Společně jsme zavzpomínali na dávné časy a hovořili o současném životě, i o tom, co by se mělo změnit.