Sedmidenní válka a dnešní Evropa

Koncem ledna jsme si na orlovském hřbitově, ale také ve Stonavě, připomněli 104 let od sedmidenní války, která určila spornou hranici mezi Polskem a Československem.

Věřím, že dnes bychom uměli konflikt řešit lépe, bez výstřelů a mrtvých.

Vnímám jako nezbytně nutné, aby sousedé byli k sobě mnohem vstřícnější než tehdy a jsem rád, že tomu tak je. Odstrašujícím příkladem je Ukrajina, kde se ve 21. století vraždí, porušují se lidská práva a mezinárodní úmluvy.

Ing. Ondřej Feber