Sportu zdar a fotbalu zvláště!

Memoriál Karola Jungi 2022
Bylo mi potěšením, že jsem mohl opět po roce slavnostně zahájit fotbalový přeshraniční Memoriál Karola Jungi. Těší mě pochvalná poznámka pana redaktora, jakou péči ve Stonavě věnujeme údržbě sportovních zařízení i to, že mám rád sport a fotbal zvláště.

Tento Memoriál je, kromě sportovních zážitků, milou příležitosti se setkat nejen s fotbalovými nadšenci, ale současně osobnostmi, kteří se angažují ve samosprávách okolních obcí a ve veřejně prospěšných organizacích nebo projektech.