Také na úrovni samospráv lze zlepšit ovzduší, tvrdí karvinský senátor Feber

Ke společnému úsilí k omezení znečištění ovzduší vyzval samosprávu karvinský senátor Ondřej Feber. Magistrát města Karviná by podle něj měl více kontrolovat přepravu sypkých uhelných hmot. Senátor se také obává, že po uzavření šachet se na Karvinsku budou skladovat zásoby uhlí ze zahraničí pro celý kraj. Skládkování uhlí je přitom dalším zdrojem enormní prašnosti.

„Nadměrnou tolerancí k podnikatelským aktivitám OKD spočívajícím v účelovému využívání silnic k přepravě sypkých uhelných hmot neočištěnými vozidly, jsou tyto úseky neúnosně dlouhodobě znečišťovány. Jsou zdrojem prachu, který do značné míry způsobuje stav uvedený v předmětné studii o místech s nejhorším stavem ovzduší v Evropě. Požádal jsem karvinský Magistrát o důslednější kontrolu ve spolupráci se státními orgány,“ uvedl Feber s odkazem na stav na silnicích III / 47214 (od Dolu ČSA do obce Doubrava), III / 4749 (od odbočky k Dolu Darkov směrem k Dolu ČSA) a III / 4687 (ve Stonavě, oblast Pindur).

Dalším významným zdrojem prašnosti je podle senátora skladování uhlí, hlavně na ploše mezi úpravnou uhlí a železniční stanici Karviná – Doly, v menším měřítku v areálu Dolu ČSM. „Musíme usilovat o to, aby skládky uhlí nebyly do budoucna povoleny k využití pro zásoby uhlí dováženého ze zahraničí pro potřeby celého kraje. Takové skladové prostory patří do jiných oblastí, které nemají tak znečištěné ovzduší,“ doplnil Feber.