Uhlí a zemědělství. Ano, jde to k sobě!

Možná vás zaskočí, že naše hornická obec Stonava pořádá tradiční dožínky. Po revoluci se nám podařilo obnovit hospodaření na rozlehlých pozemcích. Vznikly zde velké farmy, ale i drobní zemědělci se vrátili na pozemky svých předků. Jako obec je stále motivujeme finančně. Současná situace ukazuje, jak je důležité zachovat vlastní produkci a nedovážet potraviny přes půl světa.

Letošní úroda byla dobrá, a tak jsme se všichni z toho mohli radovat. Takové akce jsou navíc příležitostí, pro bližší setkávání občanů, sousedů, přátel i turistů.