Útlum těžby: Jak se v budoucnu vypořádáme s nižšími příjmy?

Plánovaný útlum těžby v našem revíru bude mít zásadní vliv na rozpočet každé obce, která má příjmy z OKD.

Na tuto skutečnost se ve Stonavě připravujeme. Většina uhlí je už ve stávajících prostorách (kromě Dolu ČSM) prakticky vytěžena. Podle informací, které mám k dispozici, zatím není na pořadu další urychlování útlumu proti již zveřejněným plánům. Zatím tedy počítáme s horizontem až do roku 2030.
Současně s útlumem musí být předložen jasný plán, jak horníky a zaměstnance z návazných profesí dále zaměstnat. Je to téma důležité, kterému se chci důsledně věnovat, a týká se nejen mnoha obyvatel naší obce, ale celého Karvinska.
Do rozpočtu obce Stonavy plyne podíl z vydobytého uhlí, z dani z nemovitosti a další významné prostředky v řadu desítek miliónů korun, které jsme vyjednali individuální dohodou s OKD.
Samozřejmě, jsou to pro nás podstatné částky, a tak se připravujeme na vysychání toku peněz z těžby uhlí. Bude to ale postupné, až do doby technické a ekologické likvidace OKD, tedy není to pro nás otázka nejbližších let.

Obec Stonava je v dobré finanční kondici, máme a stále tvoříme finanční rezervy. Investovali jsme a investujeme do ekologických opatření a zlepšení života v obci, do služeb pro občany. Také do modernizace infrastruktury jdou významné prostředky.

V souvislosti s ukončením těžby jsme již v minulosti Stonavu natolik před-investovali, že si můžeme dovolit přejít do režimu normálního života. Tak, jak je tomu v ostatních obcích Česka. Bez prachu, hluku, nečistot a devastace území. Budeme mít skladbu rozpočtu stejnou, jako ony.