Více míst a lepší podmínky v domovech pro seniory

Moravskoslezský kraj masivně investuje do zlepšování životních podmínek osob v domovech pro seniory. Jeho vedení vnímá potřebu neustále zlepšovat nejen kapacity, ale také podmínky života starších spoluobčanů a já to velmi vítám.

V pátek 16.7.2021 například proběhlo slavnostní předání staveniště pro Kompletní revitalizaci Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné, který pečuje o klienty s velmi komplikovanými nemocemi. Nevyhovující pavilony z minulého století se zbourají a během dvou let zde vyroste zcela nové, moderní zařízení pro 156 klientů. Veškeré náklady činí cca čtvrt miliardy korun a jsou hrazeny z finančních prostředků kraje a z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V sociální oblasti jde prozatím o jednu z největších krajských investic. Další významné investice, jak mě informoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania, se připravují.