Vítám studentský projekt, která připomene starou Orlovou, jaká již není

Mám radost, že se mladí lidé zajímají o své město a jeho historii. Oceňuji, že vedení Orlové podpořilo studenty v rámci Participativního rozpočtu a vložilo peníze do realizace této stezky. Již se těším, jak si ji s rodinou projdu a připomenu si místa, které si pamatuji z dětství, z mládí i z dob práce v černouhelném hornictví. Děkuji, Orlovští za Vaši snahu.

Dnes v 11 hodin proběhne otevření stezky Zapomenutá Orlová. Stezka připomene budovy a další objekty, které utrpěly vlivem těžby uhlí a musely být srovnány se zemí. Stezka obsahuje celkem 12 cedulí roztroušených u významných staveb Staré Orlové. Jedná se o zcela studentský projekt, který bylo možno uskutečnit za pomoci participativního rozpočtu Města Orlové.

Koncept projektu “Zapomenutá Orlová” vznikl na konci roku 2019 a byl dokončen na jaře 2021.

Cílem projektu je zvětšit povědomí o dnes již zapomenutých místech v našem městě, která bývala dříve jeho centrem a pokusit se o zvýšení turismu v Orlové 1.

Jedná se 12 unikátních historických lokací a informačních tabulí v této oblasti:
– Vlakové nádraží. Uzavřelo se veřejnosti 28. května 1967. Nádražní budova se dodnes nedochovala.
– Kostel Narození Panny Marie. Slavnostní posvěcení se konalo 23. října 1906. Kostel slouží plně svému účelu.
– Zámecký park a bývalý zámek. Zámek od února 1968 postupně chátral a v roce 1975 byl srovnán se zemí.
– Dělnický dům. V roce 1979 došlo k demolici.
– Polské gymnázium Juliusze Słowackiego. Srovnáno se zemí v roce 1987.
– Židovský templ. Vypálen 14. září 1939 v noci.
– Evangelický kostel. Je chráněn jako kulturní památka.
– České gymnázium. Bývalá budova srovnána se zemí v roce 1981.
– Věčný oheň. Kiosek zanikl roku 1980.
– Husův dům. Před demolicí byl zachráněn výztuží.
– Pomník padlým za Těšínsko. Opravuje se. Sousoší osmi postav se slezskou orlicí se má vrátit.
– Důl Žofie. Dolování na Dole Fučík 5 skončilo v roce 1995.