Za lumpárny má být postih pro každého

Do Senátu míří z Poslanecké sněmovny novela zákona, která má umožnit obcím strhávat z dávek nezaplacené pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Stejně tak v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku dětí.

Budu hlasovat PRO, jelikož jako dlouholetý starosta moc dobře vím, že vymožitelnost pokut od lidí závislých na sociálních dávkách je nulová. Stát si bohužel v minulosti vychoval skupinu lidí, kteří mohli páchat přestupky a neplatit pokuty, a byli si toho moc dobře vědomi.

Toto opatření beru jako výchovné. Drobné krádeže, vandalství neposílání děti do škol a podobně nelze omlouvat složitou sociální situaci.

Podle předlohy by u podpory záškoláctví platil pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“. U ostatních přestupků až při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku dřív, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.

Ondřej Feber, senátor