Znovuzprovoznění uzavřených dolů na Karvinsku

V tisku se objevila informace o možném znovuzprovoznění uzavřených dolů na Karvinsku. Chtěl bych se k této problematice vyjádřit jako starosta Stonavy, na jejímž území se nachází poslední funkční černouhelný důl, současně jako senátor a místopředseda senátního výboru pro energetiku a dopravu a také jako bývalý báňský záchranář a dlouholetý zaměstnanec OKD.

Mám za to, že všechny utlumené doly na Karvinsku už neobnoví těžbu. Je to nereálné. V podzemí šachet zůstala zatopená a zničená technika za miliardy korun a nikdo už se k ní nevrátí. Likvidační práce probíhají podle harmonogramu a prakticky se to nedá změnit.

Bylo to špatné vládní rozhodnutí, které nemyslelo na zádní vrátka. Na to, že musíme mít svůj potenciál své domácí energie a že nemáme v dohledné době a nebude mít ani do budoucna dostatek zdrojů obnovitelné energie, se pro „zelenou ideologii“ zapomnělo.

Upozorňoval jsem na to, ale všichni volali po rychlém Green dealu a na konvenční energie prakticky plivali. Nyní nezbývá než soustředit pozornost na jediný náš funkční důl – ČSM ve Stonavě na Karvinsku – a vydobýt v jeho revíru vše, co se dá. Tedy nejen koksovatelné, ale i energetické uhlí, aby naši lidé, kteří si vyměnili kotlíky za ekologické, měli vůbec čím topit.
I když bych si to přál tak mám za to, že veškeré úvahy o tom že obnovení těžby uhlí v již utlumených dolech na Karvinsku jsou pouze politickými a nereálnými prohlášeními.“

Ing. Ondřej Feber