Pro novelu pandemického zákona ruku nezvednu!

Stovky z Vás se na mě, na svého senátora, jen v posledních dnech obrátilo s prosbou, abych nepodpořil novelu pandemického zákona. Dovolte mi, abych Vám krátce vysvětlil důvody, které mě k tomuto rozhodnutí vedly.

Přestože žijeme ve velmi složité době, tak nemůžeme zapomínat na základní principy právního státu. Poučme se z historie a nepodlehněme rychlým a neopodstatněným řešením.

Stejně jako mnoho právníků zabývajících se Ústavou ČR i já mám pochybnosti především ve vztahu k rozšíření okruhu, kdo všechno a jak by mohl nově omezit práva občanů.

Budu jednat podle svého přesvědčení a nezvednu ruku pro novelu pandemického zákona!