Těšínský kvítek na památku

Během znovuvysvěcení kostela stonavského sboru Církve evangelické augsburského vyznání jsem pastorovi, a jeho prostřednictvím celému sboru, věnoval na památku dokončení generální rekonstrukce svatostánku jemný těšínský kvítek ze stříbrného filigránu.

Těšíňanka (hvězdnatec zubatý) je považována za symbol lásky k naší malé vlasti. K rodné zemi, kde se dle přikázání ctí matka a otec, kde je důležitá víra předků, kde lidé lpí na hodnotách vytvořených svými předky a žijí ve skromnosti a pracovitosti.