Tříkrálová sbírka 2022

Již tradičně navštívili stonavskou radnici malí koledníci v kostýmech Tří králů. Doprovodila je ředitelka Charity Český Těšín, paní Monika Klimková. Do sbírky přispělo i vedení obce a zaměstnanci úřadu.

Mám radost, že po roční přestávce, kdy byla sbírka virtuální, můžeme osobně přivítat tříkrálové koledníky. Skupinky mladých lidí přinášejí radost a požehnání, ale také důležité poselství: a to, že je třeba pomáhat bližním, kteří se ocitli v těžké životní situaci,“ uvedl senátor a starosta Stonavy Ondřej Feber.

Doplnil, že s ředitelkou Charity Monikou Klimkovou hovořili o důležitosti charitní práce a také o záslužné myšlence sbírky.

Kasičku pro dobrovolné dary najdete také v naší obci v potravinách U čápa. Pokud nenarazíte na koledníky ani na statickou kasičku, můžete dar poslat na sbírkový účet 66008822/0800 nebo prostřednictvím webu trikralovasbirka.cz.

Ve Stonavě jsme letos zapečetili 5 pokladniček, zatím je jenom jedna umístěna v potravinách U čápa – Stonava 49.Letos se nám nepodařilo sehnat koledníky nebo umístit pokladničky na dalších místech. Pro zájemce o koledování jsme stále k dispozici se zapečetěnou pokladničkou, kterou je možné vyzvednout na správním středisku Charity Český Těšín na ulici Mírová 8. Popřípadě ji můžeme do Stonavy doručit,“ uvedla za Charitu Monika Klimková.