Den: 6. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022

Již tradičně navštívili stonavskou radnici malí koledníci v kostýmech Tří králů. Doprovodila je ředitelka Charity Český Těšín, paní Monika Klimková. Do sbírky přispělo i vedení obce a zaměstnanci úřadu. More…